Att vara hästägare är ingen enkel match men oerhört givande och glädjefyllt. Men det räcker inte att bara älska hästar. Man måste veta exakt vad djuren mår bra av, hur de ska skötas, utfodras och hur de lever i sitt dagliga liv, kort och gott.

Hästar är flockdjur

Alla hästar är sociala varelser som behöver sin flock omkring sig. Detta kan ibland vara lite komplicerat om en häst blir sjuk och måste hållas isolerad tills den tillfrisknar. Men det är ett annat kapitel. Här ska det fokuseras på hästars beteende.

Helst vill hästar vara med andra hästar, men om det mot all förmodan inte går, bör den åtminstone stifta bekantskap med andra större djur, som nötkreatur eller en fårflock t. ex. Även inomhus bör den vara nära de andra hästarna. Är spiltan avskild från de andra, är det viktigt att vara uppmärksam på hästens beteende. Den kan nämligen må dåligt om den är för ensam. Då behöver den flyttas närmre sina kamrater. Detta är även viktigt att komma ihåg när ett föl har fötts. Man får inte ta den från stoet förrän stoet själv säger ifrån och då måste fölet få direkt åtkomst till en grupp som det känner igen.

Inspektera din häst varje dag

Man måste vara noggrann med både rengöring, hovarnas standard, sjukdomar och onaturligt beteende samt motion när det gäller hästar. Veterinärundersökningar bör ske så fort man märker en avvikelse. Hästar måste även få vatten så att de kan dricka närsomhelst. De dricker i regel många liter varje dag, så vattnet måste hela tiden vara rent och flöda direkt till koppen, såvida inte man byter flera gånger om dagen. Utfodringsplatsen måste vara registrerad hos Jordbruksverket för tillgång till inspektion när helst det krävs.

Har du vad som krävs?

Ekonomiska resurser, kunskap om hästar, bra stallmöjligheter och ett brinnande intresse är grundprinciperna man bör ha innan man skaffar häst. Ta därför tid att tänka igenom beslutet noggrant. Det innebär ett stort ansvar att vara hästägare och kan ge stora böter om man inte följer djurskyddsreglerna.