Ett häststall är mer än bara en lada för förvaring av hästarna. Stallet är hästens hem och man måste se till att den mår bra i den miljön, precis som vi människor vill ha det gemytligt och tryggt omkring oss. Om man ska bygga ett stall, måste man ansöka om förprövning. Har man däremot redan ett färdigt stall, måste det ses över för att passa i regelverket.

Yta och hygien

Att hästarna eller hästen har gott om plats ter sig självklart. Spiltan måste vara utformad så att hästen kan röra sig utan att riskera skador eller att fastna. Både väggar och golv måste vara byggda så att de står emot eventuella sparkar samt vara halkfria. Samtidigt måste hästen få en överblick och kunna se sina hästkompisar. Social kontakt är mycket viktigt för en häst.

Renlighet kommer sedan på listan över viktiga punkter. Stallet och spiltan skall hållas rena och torra och ha hö eller strö på golvet så att det blir bekvämt att lägga sig ned. Spiltan ska städas så ofta det går och även en helrengöring av stallet bör ske minst en gång per år. Friskt luft är ett lika stort behov hos hästen som hos människan så tänk på att vädra ordentligt.

Det måste även finnas uppvärmda boxar om sjukdom skulle drabba hästen. Detta är speciellt lämpat för vintern och om hästarna går ute under vinterhalvåret. Boxen skall vara en aning avskild från de andra men ändå så att det är i samma stall.

Brandskydd

Ett stall kan lätt bli övertänt om det börjar brinna, så därför gäller det att bygga stallet så att det lätt går att få ut djuren vid en eldsvåda. Dessutom måste stallet vara tekniskt byggt så att det skyddar mot bränder.

Håll en låg ljudnivå

Hästar är ganska känsliga för buller och högt ljud så håll ljudnivån på en lägre nivå, helst inte högre än 65 dBA. Om barn vistas i stallet är det bra att säga åt dem att inte skrika och stoja utan respektera hästarna. Om byggnadsarbete förekommer utanför stallet, kanske man måste flytta djuren en tid.