Uppfödning av hästar är både spännande och lukrativt, speciellt med tanke på hästsporten som är oerhört stor både i Sverige och utomlands. Men där följer också ett enormt ansvarstagande och krav på att följa bestämmelserna till punkt och pricka för ett korrekt djurskydd. Ingenting som stör eller påverkar hästarna negativt får förekomma, utan deras hälsa kommer först. Därför fordras det att man är mycket insatt i hästars livsstil och skaffar sig kontinuerlig kunskap om man ska syssla med hästuppfödning.

Inga risker får tas

Man får absolut inte avla på hästar om de riskerar att föda sjuka individer, överföra dåliga gener eller på något sätt lida för det. Det viktigaste är att veta allt om rasen som skall avlas och gå med i en rasförening och läsa om hur just den rasen bör bevaras och framavlas.

Registrering

För att bedriva seminverksamhet krävs ett tillstånd från Jordbruksverket och även den avelsverksamhet som man byggt upp måste registreras där. Där skall det framgå vad verksamheten gör, ekonomiska resurser, namn och adress samt organisationsnummer och djurunderlagen, d.v.s. stamtavlor, registrerade hästar m. m. Vill man ha hjälp att upprätthålla sådana register, kan man och bör man vända sig till en avelsorganisation om man inte har en egen. De utfärdar även hästpass om man ska resa med djuren.

Seminverksamhet eller naturlig betäckning

För att behandla och lagra sperma samt inseminera ston, krävs tillstånd. Detta kan utföras på fler platser än en, men det är A och O att ha en legitimerad veterinär som är speciellt utbildad i denna sortens frågor och har en gedigen kompetens och erfarenhet av avlande på hästar. Det som är positivt med denna sortens verksamhet, är att man kan inseminera flera ston samtidigt och frysa ner sperma för ett senare tillfälle. Hingstar som man använder för att inseminera ston på artificiell väg får inte betäcka naturligt och vice versa. Naturlig betäckning innebär att stoet och hingsten får bekanta sig med varandra och sedan betäcks hon av hingsten när hon är ordentligt brunstig. Man får dock inte göra det för ofta, det gynnar infektioner. Varannan dag under brunsten ses som ett lämpligt tidsintervall.