Hästar är fantastiska djur och har skänkt människan så mycket under tusentals år. Men hästens historia börjar inte med oss människor utan daterar 50 miljoner år tillbaka i tiden då de var betydligt mindre. Tack vara framavling och utveckling har fler och fler raser uppkommit och banat väg för olika användningsområden och aktiviteter som vi människor använder oss av. I krig, inom jordbruk, som färdmedel och inom olika former av rekreation, har hästen haft en viktig plats och hjälpt oss ur många situationer.

Den här hemsidan handlar om hästar och hur viktigt det är att vi bejakar förhållandet och respekten mellan människan och djuren. Här finns en rad artiklar som beskriver hästraser och deras egenskaper samt hur viktigt det är med rätt skötsel och omvårdnad av hästen. Det är mycket intelligenta djur som skall behandlas med största omsorg. Därför beskriver vi hur man skall gå tillväga och vad som krävs av dig som hästägare eller hästuppfödare. Idag ligger travsporten många människor varmt om hjärtat, då den äldre lantbrukshästen har ersatts med dagens teknik. Hästar idag används således främst till ridsport, utbildning i ridskolor eller inom hästsporten.

På så sätt har många raser kommit att förädlas och förändrats.

Dock används hästen fortfarande på många håll i världen som brukshäst.

Att ha en stark kunskap om hästars beteende, livsstil och behov är ett krav om man bedriver verksamhet där det finns hästar inblandade. Man har ett stort ansvar och många regler att följa för att djuren skall må så bra som möjligt. Detta finns med som information på vår hemsida. Kort och gott är artiklarna avsedda både för den gemene hästälskaren och hästägaren som vill veta mer om dessa underbara djur.