När man har en häst, är det viktigt att förstå hästens olika signaler och tolka kroppsspråk. Det kan emellertid vara svårt för människan att uppfatta men en del saker kan vara bra att lägga på minnet, trots allt.

Öronspelet

Hästar har en väl utvecklad hörsel och ett väl utvecklat luktsinne. Man kan se hästen uppfatta en rad ljud genom deras öronspel. Öronen spelar även en viktig roll när hästen känner sig hotad.

Man kan ofta se hästarnas öron röras åt olika håll. Det beror på att de uppfattar ljud från alla vinklar och vrår med hjälp hörselorganen. Andra signaler tolkas också med hjälp av öronspel.

Rullning i hagen

Rullning hör till ett naturligt beteende och betyder att den trivs och är glad med tillvaron. Flocken brukar vilja rulla sig på samma ställe så om man känner till deras favoritställe kan man göra det extra mysigt där. Rullning förekommer också för att klia sig, vårda pälsen eller bara när hästen vill vila ut efter ett träningspass.

Hotbeteende

När hästen har tillbakalagda öron och blottade tänder, ungefär som på en hund, är det tid att dra undan handen. Då riskerar den att bitas, oftast mot halsen eller baken.

En piskande svans och ett höjt bakben, är ett varningstecken att en spark kan vara på gång. Då bör man akta sig.

Dessa beteenden angår inte bara människan, utan främst flocken själv för att skapa rangordning och visa ledarskap.

Beteendestörningar

När en häst visar tecken på ett avvikande beteende, bör man ta detta på allvar. Det betyder oftast att den inte mår bra eller är frustrerad. Kanske känner den sig ensam eller osäker. Om flera hästar börjar utveckla samma sak, kanske det har något med miljön att göra.

Exempel på dåliga vanor är att bita på krubban eller att hästen vaggar av och an, vilket kallas vävning. När detta vaggande förekommer i spiltan, är orsaken ofta att den är stressad. Det brukar ibland förekomma hos tävlingshästar och då främst hingstar, då de hålls isolerade mer än stona.