Det finns flera hundra hästraser i dagens samhälle och de flesta är framavlade av människan. Även de ursprungliga har förändrats med tiden och avlats fram genom korsningar. Idag utgör hästsporten en del av avlandet och egenskaper som snabbhet, uthållighet och styrka ligger i fokus. Förr var det arbetshästen som skulle klara av att dra tunga lass och gå långa sträckor. Detta har nu ersatts av maskiner till stor del, i alla fall i västvärlden.

Naturliga raser

Det finns få raser som utvecklats på naturlig väg. Några exempel är dock den amerikanska mustangen och Przewalski från Mongoliet. De räknas som vildhästar.

Kallblod

De grövre arbetshästarna från förr i tiden med hovskägg och lång man är synonymt med styrka och ett lugnt sinnelag. Nordsvenska hästen och Dölehästen som förr sågs i lantbruket, används idag som ridhästar eller inom travsporten. Fjordhästen tillhör också gruppen och är perfekt för dressyr och hoppning.

Varmblodsraser

Varmblod ser man mest av på travbanorna. De är stora men lättare och smäckrare i kroppen och kan springa långa sträckor, tack vare sina långa ben. De älskar att springa och är mycket uthålliga. Oftast har de avlats fram med fullblodshästar som arabiskt eller engelskt fullblod. Många länder har även avlat fram sina egna varmblodsraser som exempelvis:

  • Fransk travare
  • Orlovtravare
  • Lippizanerhäst
  • Svenskt, danskt och belgiskt varmblod

Fullblod

Ett fullblod anses vara den vackraste hästgruppen som finns. Deras fysik är oerhört stilig och vacker och det engelska fullblodet är världens snabbaste häst, vilket har utnyttjats starkt på trav-och galoppbanorna. Det arabiska fullblodet anses däremot vara den vackraste hästen i världen och i många fall avlar man enbart på dem eftersom de är så vackra.

Ponnyhästarna

En ponny är en mindre häst som lämpar sig utmärkt som ridskolehäst. De vilda hästarna är ofta lika stora som ponnyer och har en mankhöjd som oftast inte överstiger 148 cm. Shetlandsponnyn, Welshponnyn och Gotlandsrussen hör till kategorin men det finns massor av andra raser runt om i världen. De mest välkända härstammar dock från Storbritannien som faktiskt vandrade över från Skandinavien under istiden och utvecklades på de brittiska hedarna.